مدل ‘پنیر سوئیسی’ در رویارویی با همه‌گیری کرونا

واکسن‌ به تنهایی جلوی انتشار رویارو یی با همه‌گیری کرونا را نمیگیرد؛ پس چگونه می توانیم خود را از ویروس در امان باشیم؟ بسیاری از ما امیدواریم واکسن‌ های ویروس راه خروج ما از محدودیت های کرونا یی باشند. اما کارشناسان میگویند برای مقابله با...

مطالعه بیشتر...