برچسب - بیماری های تخمدان

تخمدان

اختلالات و بیماری‌های تخمدان

آناتومی تخمدان تخمدان‌ها بیضوی شکل و به اندازه حبه انگوری بزرگ هستند که در دو انتهای مقابل دیواره لگن، روی یکی از دو پهلوی رحم، قرار دارند و هر یک به فیمبریا (بافت پیوند دهنده تخمدان به لوله فالوپ) متصل می‌شوند. هورمون‌های تخمدان تخمدان‌ها دو گروه از هورمون‌های جنسی، یعنی استروژن و پروژسترون،...

مطالعه بیشتر...