برچسب - تشخیص سکسکه

سکسکه نشانه چیست؟

نگاه کلی

سکسکه انقباض غیر ارادی دیافراگم (ماهیچه ای که قفسه سینه را از شکم جدا میکند و نقش مهمی در تنفس نیز ایفا میکند) هست هر انقباض بوسیله انسداد ناگهانی تارهای صوتی بوجود میاید که صدای هیک که مشخصه فواق نیز هست اینگونه تولید میشود فواق در نتیجه...

مطالعه بیشتر...