برچسب - پیشگیری هپاتیت

هپاتیت

هپاتیت، علل بروز و راه‌های تشخیص و درمان آن

بزرگترین غده بدن کبد نام دارد. کبد به صورت یک کارخانه شیمیایی تعداد زیادی از مواد درگیر در متابولیک را می سازد، ذخیره می کند، تغییر می دهد، و ترشح می کند. کبد خون غنی شده از مواد مغذی را مستقیما از دستگاه گوارش دریافت می کند و سپس آنها...

مطالعه بیشتر...