• تخت جراحی پوست مو و چشم پزشکی مدل GP2

  0 از 5
  22,000,000 تومان30,000,000 تومان
 • تخت جراحی پوست مو و چشم پزشکی مدل GP2.N

  0 از 5
  26,000,000 تومان31,000,000 تومان
 • تخت جراحی چشم پزشکی و لیزر مدل GP3.N

  0 از 5
  35,000,000 تومان40,000,000 تومان
 • تخت چشم پزشکی GE3

  0 از 5
  77,500,000 تومان82,500,000 تومان
 • تخت چشم پزشکی GE3.N

  0 از 5
  88,500,000 تومان93,500,000 تومان
 • تخت چشم پزشکی GE4

  0 از 5
  87,500,000 تومان92,500,000 تومان
 • تخت ماساژ تاشو پرتابل مدل MSG1

  0 از 5
  6,000,000 تومان
 • تخت معاینه مدل CH

  0 از 5
  3,300,000 تومان
 • تخت معاینه و لیزر مدل V2

  0 از 5
  2,600,000 تومان
 • میز چشم پزشکی UE2

  0 از 5
  21,000,000 تومان50,000,000 تومان